מידע על חתימה אלקטרונית

מידע על חתימה אלקטרונית

חתימה אלקטרונית הינה אימות זהותו של מי שכתב מסמך אלקטרוני ולהתחייבות על תוכן המסמך – ומקבילה לחתימה רגילה על מסמך נייר. החתימה האנלוגית הינה ייחודית לכל אדם ולפיכך הינה סימן היכר ייחודי לחותם ומשויכת למסמך שעליו חותמים. 
 
מקרב המכירים את החתימה האלקטרונית - 52% לא משתמשים בה, 22% מתכוונים להשתמש בה בעתיד, ו-12% טוענים כי הם משתמשים בה כיום. בנוסף, 34% סבורים כי התרומה העיקרית של חתימה אלקטרונית לעסק היא חיסכון בזמן, ו-36% סבורים כי התרומה העיקרית לעסק היא חיסכון בזמן ובכסף ושמירה על הסביבה.
 
מקובל לחשוב כי חתימה אלקטרונית הינה שם גנרי לכל אמצעי האלקטרוניקה המפיק מידע כמו צלילים, תמונות, סמלים, תוויים ומספרים המאפשר זיהוי או אימות מידע. החתימה האלקטרונית נעשית ע"י כלים קריפטולוגיים להצפנה  כלומר רצף של 128 ביטים אשר עובר תהליך קידוד אשר רק  באמצעות מפתח ההצפנה ניתן  לפענח את המסר.  מפתח זה הינו פונקציה חד-סיטרית ויחודית אשר לא ניתן להפיק באמצעותו סיסמא דומה לה או העתקת סיסמא באופן עצמאי או העתק הדבק למסמך שונה , לפיכך החתימה הינה יחודית, אישית ושונה ממסמך למסמך.
 
לחתימה אלקטרונית מעמד זהה לזה של חתימה רגילה, בכפוף להנחיות המופיעות בחוק חתימה אלקטרונית משנת 200 תשס"א:
"חתימה אלקטרונית מאובטחת" - חתימה אלקטרונית שמתקיימים בה כל אלה:

(1) היא ייחודית לבעל אמצעי החתימה;
(2) היא מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה;
(3) היא הופקה באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי החתימה;
(4) היא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר מועד החתימה;
"חתימה אלקטרונית מאושרת" - חתימה אלקטרונית מאובטחת אשר גורם מאשר הנפיק תעודה אלקטרונית בדבר אמצעי אימות החתימה המזהה אותה.

יתרונותיה של החתימה האלקטרונית

יתרונותיה של החתימה האלקטרונית:
• חיסכון בעליות  -תוכנת חתימה אלקטרונית מאפשרת חיסכון רב
בהדפסת נייר- המסמכים נשמרים אוטומטית במחשב אין צורך בהדפסתם
בכוח אדם- אין צורך בקיפול ורישום כתובות
בעלויות משלוח- אין צורך  בבול , מעטפה ודואר.
• זהות – מאומתת הזהות של הצדדים למרות שאינם נפגשו פיזית .
בעל החתימה -מבוצעת אימות של פרטיו באופן שמבטיח את וידוא זהותו,
בעל התעודה האלקטרונית - הנפקת גורם המאשר לגבי נכונות פרטי הזיהוי שמסר לו הצד השני.
• שלמות המסמך  - כיום קיים חשש אשר לאחר החתימה נוכל לשנות את המסמך  אך כל שינוי במסמך משנה גם את החתימה האלקטרונית לכן תוכנת החתימה תכריע כי האם שונה או שובש המסמך  .
• אי התכחשות - חתימה על מסמך אלקטרוני מראה כי בעל החתמינה מאשר את פרטי המסמך כיוון שהחתימה יחודית ואישית למסמך לא ניתן להתכחש לחתימה של המסר במסמך .
• זמן תאריך – חתימה על מסמך אלקטרוני מאפשרת במסמך גם הטבעת  חותמת תאריך וזמן  באפן זה נוכל לדעת גם על מועד משלוח המסמך ובדיקת נכונות הטענות לפי פעולות משפטיות.
לעסקים קטנים ובינונים המשתמשים בתוכנת BGATE מודול החתימה האלקטרונית מוטמע בתוך התוכנה ומאפשר שימוש נוח ויעיל. אנו ממליצים בחום על חתימה אלקטרונית לחיסכון בזמן ובכסף ושמירה על הסביבה.
 
נושאים חשובים:

 

מאמרים נוספים בנושא זה:

חתימה
אלקטרונית

מודל משלוח מסמכים וחשבוניות חתומים דיגיטלית ללקוחות וספקים לחיסכון בנייר ושמירה על סביבה ירוקה

מידע על חתימה אלקטרונית

חתימה אלקטרונית הינה אימות זהותו של מי שכתב מסמך אלקטרוני ולהתחייבות על תוכן המסמך – ומקבילה לחתימה רגילה על מסמך נייר. החתימה האנלוגית הינה ייחודית לכל אדם ולפיכך הינה סימן היכר ייחודי לחותם ומשויכת למסמך שעליו חותמים.