Trading Unlimited

תקציר הפיתרון
 
הסיטואציה העסקית

 • העסק משנע כמות אדירה של מוצרים מסוגים שונים, לפיכך
  נולד צורך בסריקת Barcode  ובניהול מלאי סריאלי
 • הפעילות מבוזרת על פני מספר אתרים במדינות שונות, על כן קיימת דרישה לניהול שליטה מרחוק

התוצאות

 • צמיחה שנתית מעל 100% אותה ניתן לייחס, בין היתר, להטמעת Bgate-ERP
 • התייעלות תפעולית
 • גמישות בעבודה ושליטה מרחוק מכל מקום
 • שיפור ההקפדה והסדר במחסן
 • ירידה משמעותית מאד בטעויות אנוש הן במשלוחים והן באריזה
 • דו"חות התומכים באופי העסק ומסייעים בהתנהלות מול יצרנים
 • שירות איכותי ומהיר למרות המרחק הגיאוגרפי

 

הטמעתBgate-ERP


ההטמעה בוצעה בארה"ב, ארכה פחות מ-5 ימי עבודה וכללה גם הסבת נתונים מהמערכת הקודמת. ההסבה הסתיימה כמצופה, עברה די חלק וההטמעה הייתה מהירה.

 

פתרונות עסקיים יחודיים
גמישות מערכתית ומגוון כלים המאפשרים מענה ייחודי לחברות בעלות תהליכים מורכבים בתחום השיווק, רכש, שרות וניהול המלאי.
תוכנה לניהול מעבדה / ניהול טכנאים
מעבדות שירות חיצוניות ופנימיות, קישור מלא למודול החוזים ומערכת שיבוץ טכנאים. מערכת ניהול טכנאים מקצועית.
מערכת </br>ניהול חוזים 
ניהול חוזי חיוב עפ"י מגוון פרמטרים כגון שעות עבודה, פעימות מונה, שכירות חודשית ועוד
מערכת CRM
תוכנה לניהול עסק, ניהול קשרי לקוחות, ניהול לידים כחלק אינטגרלי ממערכת ERP וממודולי השירות והחוזים
מערכת ERP
תוכנה לניהול עסק הכוללת הנה"ח, רכש, מכירות וניהול מלאי - התוכנה מאושרת ע"י מס הכנסה
מודולים נוספים
מודולים נוספים כגון: חתימה אלקטרונית, תזרים מזומנים, WebService, חומת אש וכדומה