חתימה אלקטרונית

האם פעם עצרתם לרגע לחשוב כמה עולה לכם לשלוח חשבונית?
עלות ישירה (בול, מעטפה, נייר וטונר להדפסה) ועלות עקיפה (קיפול, ביול, שליחה). עכשיו תכפילו בכמות החשבוניות המופקות על ידכם כל חודש, ואז תכפילו ב-12 חודשים. לשמירה על הסביבה לחיסכון בעלויות הדפסה ומשלוח מודול החתימה הדיגיטלית.

רשויות המס קובעות כי חשבונית המקור יכולה להישלח בדוא"ל בצרוף חתימה אלקטרונית מאובטחת או מאושרת. החתימה הדיגיטלית (או האלקטרונית) תשמש אותנו לאימות המסמך האלקטרוני הנשלח, אימות הזהות של הכותב במעמד החתימה, בעת התחייבותו על תוכן המסמך, בדיוק כמו חתימה על מסמכי נייר. באמצעות החתימה האלקטרונית, ניתן היום לבצע פעולות שדרשו נוכחות אישית בעבר או משלוח של מסמכים בדואר כגון חשבוניות או קבלות, בצורה נוחה יותר ופשוטה יותר.

בכדי שהחתימה האלקטרונית תהיה תקפה ומהימנה, אנו עמדנו בדרישות חוק החתימה האלקטרונית.

חתימה אלקטרונית מאובטחת, הינה חתימה אשר מתקיימים בה הכללים הבאים:

 1. החתימה תהא ייחודית לבעל אמצעי החתימה.
 2. החתימה תאפשר זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה.
 3. החתימה תופק באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי החתימה.
 4. החתימה תאפשר זיהוי שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר מועד החתימה.

יתרונות המודול חתימה אלקטרונית

 • שליחה אוטומטית ומידית בעת הפקת החשבונית או כל מסמך שיווקי אחר.
 • חיסכון בעלויות הדפסה.
 • חיסכון בעלויות משלוח –בול, מעטפה.
 • חיסכון בכוח אדם – קיפול החשבונית, רישום פרטי הלקוח ע"ג המעטפה, שליחת המעטפה.
 • קושי בזיוף – לא ניתן לזייף את אמצעי החתימה. כל ניסיון לחתום על מסר אלקטרוני באמצעות מפתח פרטי, שאינו שייך לבעל החתימה, יפיק תוצאה שונה מזו שיפיק המפתח הפרטי של בעל החתימה.
 • מניעת התכחשות למסר – בחתימה ידנית לא נדירה הטענה כי בין המסמכים שניתנו לאדם, הוכנס גם מסמך שלא היה בידיעתו, ועל כן הוא לא יהיה מאושר. בחתימה דיגיטלית, אנחנו חותמים על על מסמך בנפרד, וכך מונעים שגיאות מסוג זה.
חתימה אלקטרונית

תכונות מרכזיות של המודול

 • הגדרה בכרטיס לקוח לשליחה אוטומטית של חשבונית או כל מסמך (שיווק ורכש) אחר חתום דיגיטלית.
 • אפשרות ברמת המסמך לבטל שליחה אוטומטית של מסמך חתום דיגיטלית או לחילופין אפשרות להגדיר שליחה חד פעמית של מסמך.
 • המודול מקושר לכל מערכות החיוב ב-Bgate (שיווק, חוזים ובילינג אוטומטי).
 • אפשרות שליחת מסמך חתום גם בפורמט PDF (יש לרכוש את מודול ההמרה ל-PDF).
 • במקרה של מסמכים שניתנים לעריכה כגון הזמנת רכש התראה לפני שליחה חוזרת של המסמך לנמען.
 • עלות נמוכה של כ-0.10 א"ג למסמך.
 • אפשרות הצמדת לוגו חברה למסמך גם לחברות המשתמשות בנייר מודפס מראש בהדפסת חשבוניות.

צור קשר

לקבלת פרטים נוספים על BGATE-ERP