אקולוג'יק – פלטפורמת שרשרת אספקת המזון שמחוללת את השינוי הדרוש לבטיחות והאמון בתוצרת הטריה