1. שינוי שיעור מע"מ בלקוחות קיימים

תפריט ראשי – שיווק — הגדרות — עדכון מע"מ

הדף מציג את מספר הלקוחות לכל שיעור מע"מ.
יש לשנות את אחוז המע"מ מ-17% ל-18% ולהקליק על עדכון.
שיעור המע"מ לכל הלקוחות שהוגדרו כ-17% ישתנה ל-18%.

2. שינוי מע"מ פריטים

יש לשנות את אחוז המע"מ מ-17% ל-18% ולהקליק על עדכון.
שיעור המע"מ לכל הפריטים ישתנה ל-18%.

3. שינוי ברירת המחדל בהקמת כרטיס לקוח/ ספק חדש

תפריט ראשי – מנהלה — הגדרות מערכת — הגדרות מערכת

יש לשנות את המע"מ ברירת מחדל ל-18%.

שימו לב,

  • עדכון המע"מ ברירת המחדל יכנס לתוקף רק לאחר יציאה וכניסה מחדש למערכת.
  • לא לשכוח מי שעובד עם סוגי תנועה יש לעדכן או להקים סוגי תנועה בהתאם למע"מ החדש.
  • אנו ממליצים לפתוח סוגי תנועה חדשים עם המע"מ 18 ולא לעדכן סוגי תנועה קיימים.
  • ניתן להגדיר בהרשאות עובדים אפשרות לשנות מע"מ במסמך השיווק על מנת לאפשר הפקת מסמכים עם מע"מ 18% במקרה של הפקת מסמכים לאחר ה-2.6 לתאריך מסמך קודם.

לקוחות יקרים נא לשים לב!

לקוחות העובדים עם הפקת חשבונית אוטומטית מתוך היציאה ממלאי

אם ההזמנה הייתה עם מ.ע.מ של 17% החשבונית תצא גם עם 17% מע"מ מכיוון שהמערכת גוררת את כל פרטי ההזמנה ללא אפשרות שינוי.

לכן במקרה שרוצים להפיק הזמנה שנעשתה עם מע"מ של 17% יש לבצע את פעולת המלאי ולהפיק את החשבונית דרך מערכת השיווק בטעינת מסמכי בסיס, או לחילופין לאשר למפיק החשבונית לשנות אחוז מע"מ בחשבונית (יש לשים לב לא לשכוח לשנות את המע"מ).

מומלץ על מנת למנוע טעויות בתפר שבין תקופות המע"מ לבטל את ההזמנות הישנות שלא נופקו ולהקים חדשות או לחילופין לאפשר שינוי מע"מ במסמך בהרשאת עובדים ולפתוח מחדש את ההזמנות ולעדכן בהם את שיעורי המע"מ (רק ללקוחות שעובדים עם מודול הפקת חשבונית אוטומטית).