Bgate פתרונות תוכנה - ניוזלטרים

שיטות ניהול מלאי

ניהול מוצר בשיטת LIFO–Last In First Out

שיטת ניהול מלאי זו היא למעשה שיטת המחסנית. כמו במחסנית של רובה, שיטת LIFO היא שיטה בה המוצר האחרון שנכנס למלאי יהיה המוצר הראשון שיוצא. שיטה זו היא שיטה יעילה כאשר מדובר במוצרים בעלי חיי מדף ארוכים. שיטת ניהול מלאי זו יעילה עבור חברות או ארגונים ששומרים מלאי ביטחון של מוצרים.

ניהול מוצר בשיטת FIFO–First In First Out

על פי שיטת ניהול מלאי זו, המוצר הראשון שנכנס הוא המוצר האחרון שיצא. זוהי השיטה הנפוצה ביותר לניהול מלאי מכיוון שהיא מתחשבת בחיי המדף של המוצר ותוקף האחריות שאנו מקבלים מהספק כנגד המוצר.

ניהול מוצר בשיטת JIT–Just In Time

זוהי אחת משיטות ניהול המלאי הנפוצות בקרב מוצרים שעלויות האחזקה שלהן גבוהות. על פי שיטה זו נזמין מהיצרן מוצרים בדיוק בזמן הקנייה, ונחזיק מלאי ביטחון מזערי. ניהול מלאי ע"פ צריכה הינו מודל החסכוני ביותר לניהול מלאי אך מצריך יכולת ניהול וניתוח גבוהה ביותר לצפי ביקושים, ניהול זמני אספקה ועוד.

תוכנות לניהול מלאי מאפשרות מעקב על כל יציאה וכניסה מהמלאי של פריטים, במחסנים השונים בארגון. רצוי שתוכנת ניהול המלאי תיהיה למעשה מודול מתוך מערכת הכוללת מודולים של מכירות ורכש ע"מ לאפשר אינטגרציה בין הנתונים ויכולת ניהול ,בקרה וניתוח גבוהים יותר .

תוכנות ניהול מלאי אמורות לאפשר ניהול מלאי כמותי וע"פ מספרים סידוריים.

ניהול מלאי ע"פ מספרים סידוריים מאפשר מעקב על תנועות ברמת הפריט הבודד ולנהל תוקף אחריות מול הספק ומול הלקוח.

תוכנה לניהול מלאי אמורה לספק מלבד היכולת לתעד תנועות פריטים ולנפק כמות וערך מלאי בכל רגע נתון  גם יכולת ניתוח של תנועות המלאי כלומר להציג מכירות לפריטים לפי תקופות ברמות שונות על פי צרכי העסק (לקוח, קבוצת לקוחות, סוכן, איזור וכו') וכן לאתר ולהתריע על מלאי מת (מלאי שלא נמכר) להתריע על חוסרים כאשר פריט יורד מתחת לרמת מינימום שנקבעה.

חלק מרכזי בתוכנה לניהול מלאי צריך להיות היכולת לנהל החלפות והחזרות ללקוח וספק התוכנה לניהול המלאי צריכה לאפשר לבצע מגוון פעולות כנגד כל החזרה של הלקוח או החזרה לספק לדוגמא משיכת תעודת ההחזרה לזיכוי כספי , החלפת מוצר, החלפת מוצר X במוצר Y והחלפה עם גרירת אחריות במקרה שהמוצר הינו באחריות.

אולי יעניין אתכם גם...

חיפוש באתר