אודות Bgate פתרונות תוכנה

Bgate – כבר ערוכה בשבילך גם בענן!

מע"מ על בסיס מזומן – הפקת חשבונית מס תוך 14 יום ממועד החיוב.

מהפכה של ממש בתחום המיסוי לעסקים קטנים (תיקון 42 לחוק מע"מ) מעתה יוכלו עסקים קטנים לשלם מע"מ רק לאחר קבלת התמורה.

למי ההקלה מתאימה?

  1. נותני שרותים אשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה על 15,000,000 ₪ לשנה
  2. בעלי מקצועות חופשיים
  3. יצרנים אשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה על 1,950,000 ₪ לשנה

חשבונית עסקה

חשבונית עסקה היא תעודת חיוב שמורה ללקוח כמה הוא אמור לשלם עבור השרות או המוצר.
סעיף 45 לחוק מע"מ קובע שעוסק חייב להוציא לקונה חשבונית עסקה בגין כל העסקה או חלק ממנה גם אם העסקה פטורה ממע"מ.
רק לאחר קבלת התשלום (וזאת תוך 14 יום) יש להפיק את החשבונית מס (קבלה יש להפיק מייד עם קבלת התשלום).
בנוסף תיקון 42 לחוק מע"מ ולתקנות אוסר על הקונה או מקבל השירות לדרוש חשבונית מס מהמוכר או נותן השירות וזאת כתנאי לתשלום התמורה. כלומר תהיה זו עבירה מצד הקונה או מקבל השרות לבקש חשבונית מס לפני שהתמורה שולמה. העונש הקבוע בחוק הוא מאסר שלושה חדשים או קנס של 9,600 ₪ למפר החוק.

תאור תהליך חשבונית עסקה ב-Bgate

  • הפקת חשבונית עסקה כנגד הצעת מחיר או הזמנת לקוח
  • המתנה לקבלת תקבול מהלקוח
  • קבלת התשלום מהלקוח > הפקת קבלה באופן מיידי
  • קבלת התשלום מהלקוח > הפקת חשבונית מס תוך 14 יום

מומלץ לפני תחילת העבודה עם חשבוניות עסקה להיוועץ עם רואה החשבון של העסק לגבי הזכאות לשימוש בחשבוניות עסקה.

אולי יעניין אתכם גם...

חיפוש באתר