מכירות

פעולות מכירות

רבות הן הפעולות המתבצעות בתחום המכירות. במערכת אנו מתייחסים לפעולות אלו במסמכים, במודולים שירות, טכנאים ועוד. באמצעות סרטונים אלו תוכלו ללמוד על פעולות מכירה אלו.

צפייה בנתוני מכירות

מלבד לביצוע פעולות במערכת, אנו מעוניינים שתמיד תהיה לנו האפשרות לבצע מעקב. בסרטונים בקטגוריה זו, תוכלו ללמוד כיצד לצפות בנתוני המכירות שלכם במערכת.
פתרונות עסקיים יחודיים
גמישות מערכתית ומגוון כלים המאפשרים מענה ייחודי לחברות בעלות תהליכים מורכבים בתחום השיווק, רכש, שרות וניהול המלאי.
תוכנה לניהול מעבדה / ניהול טכנאים
מעבדות שירות חיצוניות ופנימיות, קישור מלא למודול החוזים ומערכת שיבוץ טכנאים. מערכת ניהול טכנאים מקצועית.
מערכת </br>ניהול חוזים 
ניהול חוזי חיוב עפ"י מגוון פרמטרים כגון שעות עבודה, פעימות מונה, שכירות חודשית ועוד
מערכת CRM
תוכנה לניהול עסק, ניהול קשרי לקוחות, ניהול לידים כחלק אינטגרלי ממערכת ERP וממודולי השירות והחוזים
מערכת ERP
תוכנה לניהול עסק הכוללת הנה"ח, רכש, מכירות וניהול מלאי - התוכנה מאושרת ע"י מס הכנסה
מודולים נוספים
מודולים נוספים כגון: חתימה אלקטרונית, תזרים מזומנים, WebService, חומת אש וכדומה