כספים

הגדרות כספים

כל פעולה כספית המבוצעת במערכת, מתנהלת לפי כללים מובנים שהוגדרו לפני ביצוע הפעולה. בסרטונים הבאים, תוכלו ללמוד כיצד להתאים את המערכת עבורכם במודול הכספים.

פעולות כספיות

הסרטונים הבאים יאפשרו לכם תרגול והעשרת הידע בביצוע פעולות כספיות במערכת וביניהן, הפקת מסמכים, ביצוע פקודות תשלום ועוד.

פתרונות עסקיים יחודיים
גמישות מערכתית ומגוון כלים המאפשרים מענה ייחודי לחברות בעלות תהליכים מורכבים בתחום השיווק, רכש, שרות וניהול המלאי.
תוכנה לניהול מעבדה / ניהול טכנאים
מעבדות שירות חיצוניות ופנימיות, קישור מלא למודול החוזים ומערכת שיבוץ טכנאים. מערכת ניהול טכנאים מקצועית.
מערכת </br>ניהול חוזים 
ניהול חוזי חיוב עפ"י מגוון פרמטרים כגון שעות עבודה, פעימות מונה, שכירות חודשית ועוד
מערכת CRM
תוכנה לניהול עסק, ניהול קשרי לקוחות, ניהול לידים כחלק אינטגרלי ממערכת ERP וממודולי השירות והחוזים
מערכת ERP
תוכנה לניהול עסק הכוללת הנה"ח, רכש, מכירות וניהול מלאי - התוכנה מאושרת ע"י מס הכנסה
מודולים נוספים
מודולים נוספים כגון: חתימה אלקטרונית, תזרים מזומנים, WebService, חומת אש וכדומה