פעולות מכירות

קביעת מחיר על סמך מסמכים הסטוריים

קביעת מחיר על סמך מסמכים הסטוריים

סירטון קצר המראה הסטורית מחירים, הסרטון מציג כיצד נוכל לעדכן ללקוח את המחיר הרצוי לפי מסמכי העבר שלו.

קביעת מחיר על סמך מסמכים הסטוריים

עדכון אוטומטי של מחיר / הנחה

עדכון אוטומטי של מחיר / הנחה

סרטון קצר המראה אפשרויות לעדכון מחיר במסמך לפי מחיר או לפי הנחה.

עדכון אוטומטי של מחיר / הנחה

קביעת איש מכירות במסמך שיווק

קביעת איש מכירות במסמך שיווק

סרטון קצר המסביר כיצד נקבע איש מכירות במסמכי שיווק קביעת כללים לאיש מכירות במסמכי שיווק

קביעת איש מכירות במסמך שיווק
פתרונות עסקיים יחודיים
גמישות מערכתית ומגוון כלים המאפשרים מענה ייחודי לחברות בעלות תהליכים מורכבים בתחום השיווק, רכש, שרות וניהול המלאי.
תוכנה לניהול מעבדה / ניהול טכנאים
מעבדות שירות חיצוניות ופנימיות, קישור מלא למודול החוזים ומערכת שיבוץ טכנאים. מערכת ניהול טכנאים מקצועית.
מערכת </br>ניהול חוזים 
ניהול חוזי חיוב עפ"י מגוון פרמטרים כגון שעות עבודה, פעימות מונה, שכירות חודשית ועוד
מערכת CRM
תוכנה לניהול עסק, ניהול קשרי לקוחות, ניהול לידים כחלק אינטגרלי ממערכת ERP וממודולי השירות והחוזים
מערכת ERP
תוכנה לניהול עסק הכוללת הנה"ח, רכש, מכירות וניהול מלאי - התוכנה מאושרת ע"י מס הכנסה
מודולים נוספים
מודולים נוספים כגון: חתימה אלקטרונית, תזרים מזומנים, WebService, חומת אש וכדומה