הגדרות כספים

מחירים מיוחדים

מחירים מיוחדים

הסרטון מתאר את תהליך בחירת מחיר מיוחד ללקוח או לפריט.

מחירים מיוחדים

רווחיות במסמכי שיווק

רווחיות במסמכי שיווק

בסרטון הבא נלמד כיצד להציג את הרווחיות במסמכי השיווק

רווחיות במסמכי שיווק

ביטול עיגול אגורות

ביטול עיגול אגורות

ישנם סכומים שאנו לא מעוניינים לראות. כאן נראה כיצד לבצע ביטול עיגול אגורות.

ביטול עיגול אגורות
פתרונות עסקיים יחודיים
גמישות מערכתית ומגוון כלים המאפשרים מענה ייחודי לחברות בעלות תהליכים מורכבים בתחום השיווק, רכש, שרות וניהול המלאי.
תוכנה לניהול מעבדה / ניהול טכנאים
מעבדות שירות חיצוניות ופנימיות, קישור מלא למודול החוזים ומערכת שיבוץ טכנאים. מערכת ניהול טכנאים מקצועית.
מערכת </br>ניהול חוזים 
ניהול חוזי חיוב עפ"י מגוון פרמטרים כגון שעות עבודה, פעימות מונה, שכירות חודשית ועוד
מערכת CRM
תוכנה לניהול עסק, ניהול קשרי לקוחות, ניהול לידים כחלק אינטגרלי ממערכת ERP וממודולי השירות והחוזים
מערכת ERP
תוכנה לניהול עסק הכוללת הנה"ח, רכש, מכירות וניהול מלאי - התוכנה מאושרת ע"י מס הכנסה
מודולים נוספים
מודולים נוספים כגון: חתימה אלקטרונית, תזרים מזומנים, WebService, חומת אש וכדומה