if you cannot see this page click here
חדשות ועדכונים
גליון מספר: 2
מעבר למע

שינוי  שיעור מע"מ  בתוכנת BGATE

חשוב! את השינויים המפורטים לעיל יש לבצע רק בסיום העבודה ב-1.6.2013 או ב-2.6.2013 בבוקר 

 

א.    שינוי שיעור מע"מ בלקוחות קיימים:

 

תפריט  ראשי – שיווק  ---  הגדרות --- עדכון מע"מ

 עדכון מס ערך מוסף

הדף מציג את מספר הלקוחות  לכל שיעור מע"מ .
יש לשנות את אחוז המע"מ מ 17%  ל 18%.    
ולהקליק על עדכון .
שיעור המע"מ לכל הלקוחות שהוגדרו כ 17%  ישתנה ל 18% .

ב.    שינוי מע"מ פריטים

יש לשנות את אחוז המע"מ מ 17%  ל 18%.    
ולהקליק על עדכון .
שיעור המע"מ לכל הפריטים   ישתנה ל 18%

ג.    שינוי ברירת המחדל בהקמת כרטיס לקוח/ ספק חדש

 תפריט ראשי – מנהלה --- הגדרות מערכת --- הגדרות מערכת

 

שינוי ברירת המחדל בהקמת כרטיס לקוח/ ספק חדש  


 יש לשנות את המע"מ ברירת מחדל ל 18%

•    
עדכון המע"מ ברירת המחדל  יכנס לתוקף רק לאחר יציאה וכניסה מחדש למערכת .


ד.  ע"מ למנוע טעויות מומלץ להוציא חשבוניות בגין תעודות משלוח פתוחות עד ל 31.05.13

ה. לא לשכוח מי שעובד עם סוגי תנועה יש לעדכן או להקים סוגי תנועה בהתאם  למ.ע.מ החדש .

      אנו ממליצים  לפתוח סוגי תנועה חדשים עם המע"מ 18 ולא לעדכן סוגי תנועה קיימיםו. ניתן להגדיר בהרשאות עובדים אפשרות לשנות מע"מ במסמך השיווק
    על מנת לאפשר הפקת מסמכים עם מע"מ 18% במקרה של הפקת מסמכים    
    לאחר ה 2.6 לתאריך מסמך קודם  .

הרשאות משתמש
 
 
לקוחות יקרים נא לשים לב!

לקוחות העובדים  עם הפקת חשבונית אוטומטית מתוך היציאה ממלאי

אם ההזמנה הייתה עם מ.ע.מ של 17% החשבונית תצא גם עם 17% מע"מ מכיוון שהמערכת גוררת את כל פרטי ההזמנה ללא אפשרות שינוי.

לכן במקרה שרוצים להפיק הזמנה שנעשתה עם מע"מ של 17%  יש לבצע את פעולת המלאי ולהפיק את החשבונית דרך מערכת השיווק בטעינת מסמכי בסיס, או לחילופין לאשר למפיק החשבונית לשנות אחוז מע"מ בחשבונית (יש לשים לב לא לשכוח לשנות את המע"מ).

מומלץ על מנת למנוע טעויות בתפר שבין תקופות המע"מ לבטל את ההזמנות הישנות שלא נופקו ולהקים חדשות  או לחילופין לאפשר שינוי מע"מ במסמך בהרשאת עובדים ולפתוח מחדש את ההזמנות ולעדכן בהם את שיעורי המע"מ

(רק ללקוחות שעובדים עם מודול הפקת חשבונית אוטומטית)


אנו לרשותכם לכל שאלה או הבהרה בנושא ההגדרה.


בברכה ביגייט  - מח'  תמיכה


04-8451770

BGate פתרונות תוכנה בע"מ
 

© כל הזכויות שמורות ל-Bgate פתרונות תוכנה בע”מ  |  ההסתדרות 72 חיפה  |  טלפון  04-8451770

שיווק באינטרנט SEO-Creative | עיצוב אתרים: סטודיו בהיר  |  הקמת אתרים: SEO-Media