if you cannot see this page click here
חדשות ועדכונים
גליון מספר: 4
חשבונית עסקה

חשבונית עיסקה – תשלום מע"מ על בסיס מזומן?

Bgate- כבר ערוכה בשבילך גם בענן!

 

מע"מ על בסיס מזומן – הפקת חשבונית מס תוך 14 יום ממועד החיוב.

מהפכה של ממש בתחום המיסוי לעסקים קטנים  (תיקון 42 לחוק מע"מ) מעתה יוכלו עסקים קטנים לשלם מע"מ רק לאחר קבלת התמורה.

 

למי ההקלה מתאימה?
א. נותני שרותים  אשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה על 15,000,000 ש"ח לשנה
ב. בעלי מקצועות חופשיים.
ג. יצרנים אשר מחזור עסקאותיהם אינו עולה על 1,950,000 ₪ לשנה.

חשבונית עיסקה
חשבונית עסקה היא תעודת חיוב שמורה ללקוח כמה הוא אמור לשלם עבור השרות או המוצר.
סעיף 45 לחוק מע"מ קובע שעוסק חייב להוציא לקונה חשבונית עסקה בגין כל העסקה או חלק ממנה גם אם העסקה פטורה ממע"מ.
רק לאחר קבלת התשלום (וזאת תוך 14 יום) יש להפיק את החשבונית מס (קבלה יש להפיק מייד עם קבלת התשלום).
בנוסף תיקון 42 לחוק מע"מ ולתקנות אוסר על הקונה או מקבל השירות לדרוש חשבונית מס מהמוכר או נותן השירות וזאת כתנאי לתשלום התמורה. כלומר תהיה זו עבירה מצד הקונה או מקבל השרות לבקש חשבונית מס לפני שהתמורה שולמה. העונש הקבוע בחוק הוא מאסר שלושה חדשים או קנס של 9,600 ₪ למפר החוק.

תאור תהליך חשבונית עסקה בBgate

  •      הפקת חשבונית עסקה כנגד הצעת מחיר או הזמנת לקוח  
  •      המתנה לקבלת  תקבול מהלקוח .
  •      קבלת התשלום מהלקוח > הפקת קבלה באופן מיידי
  •      קבלת התשלום מהלקוח > הפקת חשבונית מס תוך 14 יום


מומלץ לפני תחילת העבודה עם חשבוניות עסקה  להיוועץ עם רואה החשבון של העסק לגבי הזכאות לשימוש בחשבוניות עסקה .

 

לפרטים נא ליצור קשר עם מח' תמיכה  טל 04-8451770

BGate פתרונות תוכנה בע"מ
 

© כל הזכויות שמורות ל-Bgate פתרונות תוכנה בע”מ  |  ההסתדרות 72 חיפה  |  טלפון  04-8451770

שיווק באינטרנט SEO-Creative | עיצוב אתרים: סטודיו בהיר  |  הקמת אתרים: SEO-Media